• Velkomen til ny inspirasjon!

Kurs og konferanse

Svelgen ligg sentralt plassert mellom dei største tettstadene i Sunnfjord og Nordfjord. Anten ein skal møtast på halvvegen eller ein ønskjer å kome seg litt vekk frå nærmiljøet når nye strategiar skal klekkast ut, så tilbyr Bremanger Fjordhotell alle fasilitetar for både små bedriftstreff, kurs, årsmøte og større konferansar. Eit samarbeid med samfunnshuset gjer at vi har stor kapasitet på alle typar arrangement! Velkomen til produktive dagar hos oss!

Nettside levert av Frequency.no